Workshops & lezingen

Profiteer van de kennis van uw voorgangers! Elk project en elke aanpak heeft succesfactoren en leermomenten. Als u deze kent, kunt u met voorsprong beginnen aan een nieuwe publiek-private samenwerking. Van Amstel Advies maakt dit graag mogelijk. Wij kunnen bij u een workshop of lezing geven. Om te vertellen over ervaringen uit eerdere publiek-private samenwerkingen bijvoorbeeld. Maar we kunnen ook op een interactieve manier samen verkennen wat een bepaalde aanpak voor u kan betekenen.

Workshops en lezingen WERKTOP-aanpak

Van Amstel Advies is de architect van de WERKTOP, een unieke publiek-private arbeidsmarktaanpak. Hierin werken gemeenten, uitvoeringsinstanties, ondernemers en werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt gelijkwaardig met elkaar samen. Met als resultaat inmiddels duizenden plaatsingen in meer dan 17 gemeenten. Wij laten graag zien wat de meerwaarde van de WERKTOP voor u kan zijn, en hoe de aanpak zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Yvonne van Amstel gaf hierover onder meer presentaties bij Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten.

In deze innovatieve werkwijze werken ondernemers, gemeenten, uitvoeringsinstanties, en werkzoekenden aan de zijlijn van de arbeidsmarkt gelijkwaardig met elkaar samen De WERKTOP-aanpak levert effectief re-integratiebeleid met aandacht voor de menselijke maat. Inmiddels hebben meer dan 17 gemeenten, 2.000 bedrijven en duizenden kandidaten ervaren dat de respectvolle arbeidsmarktbenadering van de WERKTOP wérkt!

Workshop met Yvonne van amstel bij de MUG-Gemeenten

Yvonne van Amstel tijdens congres Nieuw Werk in de MUG-gemeenten.

Interactieve workshops voor betrokkenen

Wat betekent een aanpak voor mijn organisatie of voor mij persoonlijk? Hoe kan ik er zo effectief mogelijk gebruik van maken? In interactieve workshops beantwoorden we die vragen samen met u. Zo kunt u op een laagdrempelige manier verkennen wat in uw specifieke situatie de beste oplossing is. In de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal (WERV-verband) gaven we bijvoorbeeld een workshop waarin scenario’s en instrumenten voor de Work First aanpak werden verkend en uitgewerkt.

Interactieve workshops kunnen ook gebruikt worden binnen een gekozen aanpak. Zo zijn er op verschillende plaatsen inspirerende maatwerk-workshops voor WERKTOP-kandidaten. We nemen hen mee in de situatie op de arbeidsmarkt waar ze wonen, en vertellen op welke manier werkgevers kandidaten werven. Daarna gaan we samen aan de slag met een persoonlijk motivatieonderzoek. Hierin gaat het over waar mensen goed in zijn en wat ze leuk vinden. Op die manier komen talenten boven tafel die een standaard-cv goed kunnen aanvullen.

Interactieve workshop

Interactieve workshop

Dagvoorzitterschap

Yvonne van Amstel en Kees Ruwe zetten hun expertise van arbeidsmarktbeleid graag in om congressen op inspirerende wijze te leiden. Waar nodig bereiden ze dit samen met de organisator voor. Zo waren we Dagvoorzitter van de Arbeidsmarkttop Utrecht-Midden. Daarin keken wethouders van 16 gemeenten en betrokken UWV-managers naar oplossingen voor jeugdwerkloosheid.

Interactieve workshop

Kees de Ruwe