• WERKTOP

  De WERKTOP-aanpak is een innovatieve arbeidsmarktaanpak waarbij gemeenten, uitvoeringsinstanties, ondernemers en werkzoekenden aan de zijlijn van de arbeidsmarkt gelijkwaardig met elkaar samenwerken. De werkwijze is ontworpen door Yvonne van Amstel en in 2012 gestart in Zoetermeer. Inmiddels hebben meer dan 17 gemeenten, 2.000 bedrijven en duizenden kandidaten ervaren dat de respectvolle arbeidsmarktbenadering van de WERKTOP wérkt! Van Amstel Advies ondersteunt met relatiemanagers, praktische organisatie, verandermanagement en projectleiders de WERKTOP-aanpak in verschilllende gemeenten.

 • Effectieve re-integratie

  De WERKTOP-aanpak levert effectief re-integratiebeleid met aandacht voor de menselijke maat. En helpt zo gemeenten, ondernemers en uitvoeringsorganisaties als UWV om de juiste mensen op de juiste plaats aan het werk te krijgen. Het initiatief voor het opzetten van een publiek-private samenwerking volgens de WERKTOP-methode kan bij alle partijen liggen. Voor ondernemers is het bijvoorbeeld een krachtig middel om pro-actief aan de slag te gaan met de verplichtingen uit de Participatiewet.

 • Echt contact


  Startpunt van de WERKTOP-aanpak is de personeelsbehoefte van de ondernemer. We kijken eerst hoe het bedrijf in elkaar zit en wat de ondernemer nodig heeft. Daarna start een gelijkwaardige samenwerking tussen ondernemers, gemeente, uitvoeringsorganisaties en kandidaten. Een relatiemanager (bijvoorbeeld van gemeente, uitvoeringsinstantie of SW-bedrijf), brengt de ondernemer in contact met kandidaten met talenten die bij de vraag van het bedrijf passen. Dat gebeurt in een 'Prettig Gesprek', over competenties, kwaliteiten en kansen. Het gaat niet over functietyperingen en cv's, maar om wat kandidaat en bedrijf elkaar te bieden hebben. Juist door dit persoonlijke contact stellen alle deelnemers hun beelden bij. Ondernemers zien dat individuele kandidaten gemotiveerd en talentvol zijn. Relatiemanagers krijgen door deze gesprekken nog beter inzicht in wat een specifiek bedrijf nodig heeft. En kandidaten krijgen zelfvertrouwen en staan open voor werkzaamheden buiten hun werkervaring.

 • Maatwerk

  Bij de aanpak staan kansen centraal, niet regels en papieren bureaucratie. In elke gemeente en elke arbeidsmarktregio is de situatie anders. De uitgangspunten van de WERKTOP-aanpak zijn overal hetzelfde, maar de uitvoering is maatwerk. De WERKTOP-aanpak gaat daarbij uit van 'werk' in de breedste zin. Dat kan een vacature zijn, maar ook een werkervaringsplaats of een stage. Fulltime, parttime of flexibel. Vaak bevalt een kandidaat zo goed, dat het officiële dienstverband vanzelf volgt.