Verandermanager Werkom

Van Amstel Advies heeft in opdracht van Werkom, het nieuwe Participatiebedrijf van de gemeente Purmerend en Zaanstad, in nauwe samenwerking en afstemming met medewerkers, directie en stakeholders een nieuwe Werkom-aanpak ontwikkeld om kandidaten naar betaald (parttime) werk te begeleiden.

Werkom is het nieuwe participatiebedrijf van de gemeenten Purmerend en Zaanstad en is vanaf 1 januari 2018 operationeel. Het is een samenvoeging van de re-integratie- en werkgeversdienstverlening (werk) van beide gemeenten en alle activiteiten van het voormalig SW-bedrijf BaanStede.
De Werkom-aanpak kent de navolgende doelstellingen:

  • Een eenduidige methodische werkwijze Participatiewet Werkom: De Werkom-aanpak
  • Een eenduidige procesinrichting, procesbeschrijving en inrichting clientvolgsysteem (Suite), inclusief formats, sjablonen, begrippenkader (Werkom woordenboek), etc.
  • Een eenduidige taakopvatting, rolafbakening en verantwoordelijkheidsverdeling
  • Zoveel mogelijk eenduidige handelings- en gedragsvaardigheden en bijbehorende cultuur van de uitvoerende medewerkers in het primaire proces
  • Een eenduidige registratie
  • Het genereren van valide cijfers t.b.v. de maand-, kwartaal-, sturings- en verantwoordingsrapportages
  • Het geautomatiseerd aanleveren van gegevens aan derden (Ministerie, CBS, Inlichtingenbureau, SRG, etc.).

Van Amstel Advies heeft de architectuur van de Werkom-aanpak, de inrichting van Suite, de bijbehorende documenten, formats en sjablonen ontwikkeld, de herziene taken, rollen en verantwoordelijkheden van de medewerkers gedefinieerd en de aanpak in de praktijk getoetst.

Het resultaat is dat de doelstellingen allemaal zijn behaald en dat de aanpak breed wordt geïmplementeerd als dé Werkom-aanpak.

Bijlagen

Werkom flyer