Sociaal Economische Agenda Zoetermeer

In 2006 startte in Zoetermeer de Sociaal Economische Agenda (SEA), een unieke, brede publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, belangenorganisaties en de gemeente. De doelen van de samenwerking waren:

  • het verbeteren van het ondernemersklimaat;
  • het vergroten van de werkgelegenheid;
  • het bevorderen van de arbeidsparticipatie;
  • het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Yvonne van Amstel zette samen met gemeenten en bedrijfsleven het programma op en was tot en met eind 2012 projectleider. In die rol was ze de scharnier tussen lokale overheid en bedrijfsleven, waarbij de belangen van beide partijen evenredig meegewogen werden. Als projectleider coördineerde ze de SEA-programmalijnen, gaf impulsen aan bestaande projecten en initieerde nieuwe projecten om de doelstellingen te realiseren.

Grote resultaten

Naar het functioneren van de SEA is onder meer onderzoek gedaan door het onafhankelijke Nicis Institute. Nicis is gespecialiseerd in de thematiek rond sociale en economische kracht van steden. Daaruit bleek dat door de publiek-private samenwerking veel is bereikt. Meer banen, meer veiligheid, minder regels en vooral: een veel betere dialoog tussen bedrijfsleven en gemeente. De meerwaarde van de SEA-aanpak werd gedeeld tijdens de conferentie ‘Effectief arbeidsmarktbeleid is efficiënt samenwerken’. Daar gaven ook Tof Thissen, Maarten van Rossum, Willem Vermeend en Arnold Heertje hun visie op effectief arbeidsmarktbeleid.

WERKTOP

Zoetermeer was in 2012 de eerste gemeente waar de WERKTOP-aanpak werd geintroduceerd. Dit is een innovatieve arbeidsmarktaanpak waarbij gemeenten, uitvoeringsinstanties, ondernemers en werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt gelijkwaardig met elkaar samenwerken. De WERKTOP leverde in Zoetermeer in minder dan een jaar 200 arbeidsplaatsen en 250 betrokken ondernemers op. Van Amstel Advies ondersteunde met project- en verandermanagement, het opleiden van relatiemanagers en praktische organisatie.

Wethouder Edo Haan van Zoetermeer opent eerste WERKTOP-congres.

Convenant Diversiteit en gelijke behandeling in bedrijf

Als deelproject van de SEA startte de gemeente Zoetermeer een offensief om werkgevers bewust te maken van de meerwaarde van diversiteit. Het doel was om zo de aanwezige arbeidsreserves te benutten. Het project richtte zich op allochtonen, mensen met een lichamelijke beperking, 45-plussers en vrouwen. Op het symposium ‘Onbenut Talent’ kwam dit onderwerp aan de orde. Toenmalig minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner en Hannie van Leeuwen, destijds voorzitter van de Taakgroep Handicap & Samenleving, woonden het symposium bij. Verschillende ondernemers zetten zich in als ambassadeur voor diversiteit. Het project heeft in Zoetermeer geleid tot honderden plaatsingen van mensen uit de doelgroep.

SEBO-keurmerk

De resultaten binnen SEA Zoetermeer konden alleen tot stand komen dankzij de inzet van sociaal betrokken ondernemers. Een aantal ondernemers vervult binnen de SEA en breder in Zoetermeer een voortrekkersrol. Voor de SEA ontwikkelde Yvonne van Amstel daarvoor het SEBO-keurmerk: een onderscheiding voor de Sociaal Economisch Betrokken Ondernemer. Sinds introductie in 2009 ontvingen meer dan twintig bedrijven met een MVO-aanpak dit keurmerk.

Opleidingswinkelcentrum Buytenwegh

De winkeliers van winkelcentrum Buytenwegh zetten zich sinds 2008 in om jongeren te begeleiden en coachen. Zo kunnen zij zich voorbereiden op hun loopbaan, in de detailhandel of als zelfstandig ondernemer. Het idee voor dit initiatief ontstond bij schoenmaker Tico Rozendaal. Hij bood ‘hangjongeren’ de gelegenheid om in zijn winkel iets te leren over het schoenmakersvak. De reacties van de deelnemers waren positief en de overlast in het winkelcentrum verminderde. Het unieke concept is onder de vlag van de SEA en in combinatie met het project Bestrijding Jeugdwerkloosheid uitgebreid naar meer winkeliers. Zo kunnen zij zich voorbereiden op hun loopbaan, in de detailhandel of als zelfstandig ondernemer. De jongeren krijgen in kleine groepen een intensief opleidings- en ervaringstraject gericht op de detailhandel. Voor de deelnemende winkeliers is het project tot op de dag van vandaag een prima kweekvijver voor (nieuw) personeel.

Bijlagen