Ondersteuning bij publiek-private samenwerking

Staatssecretaris Klijnsma bezoekt een van de deelnemende bedrijven aan Nieuw Werk in de MUG-gemeenten.

Optimaal resultaat halen uit een publiek-private samenwerking vraagt energie en inzet. Het is belangrijk de relaties te onderhouden met oog voor de belangen en wensen van bedrijven en overheid. Ook vraagt een publiek-privaat project vaak om een andere werkwijze, en moeten er praktische zaken geregeld worden. Omdat het een organisatie-overschrijdende samenwerking is, kan het efficiënt zijn zaken door een onafhankelijke, externe partij te laten regelen. Van Amstel Advies kan hierbij op verschillende manieren van dienst zijn.

Procesbegeleiding
Als projectleider hanteren we een proactieve werkwijze en nemen we zo veel werk uit handen:

  • We zorgen voor verbinding tussen de partijen.
  • We agenderen belangrijke onderwerpen.
  • We informeren betrokkenen.
  • We zorgen voor het stroomlijnen van financiële en personele inzet.

Praktische ondersteuning
Het organiseren van bijeenkomsten, opzetten en bijhouden van communicatie (van vergaderverslagen tot nieuwsbrieven), het inzetten van workshops et cetera. Dit kunnen wij volledig verzorgen, of in samenwerking met bijvoorbeeld de afdeling communicatie in uw organisatie.

Personele ondersteuning
Sommige publiek-private initiatieven vragen om extra menskracht. Bijvoorbeeld relatiemanagers die verbinding tot stand kunnen brengen tussen bedrijven en kandidaten als het gaat om het realiseren van banen (zoals in de WERKTOP-aanpak). Van Amstel Advies detacheert medewerkers voor korte of langere tijd in uw organisatie. Van praktische ‘handjes aan het bureau’ tot projectcoördinatie of coaching van uw eigen medewerkers.

Verandermanagement
Als publieke en private partijen elkaar weten te vinden, vraagt dit meestal om een nieuwe werkwijze. Het is belangrijk iedereen in de deelnemende organisaties daarin mee te nemen, en de voordelen te laten zien. Van Amstel Advies ondersteunt gemeenten en ondernemers bij dit verandermanagement en kan ook als projectleider op de werkvloer bijdragen aan de gewenste nieuwe koers.

Evaluatie en herijking
Wat levert een publiek-private samenwerking of een nieuwe werkwijze op? Het is goed periodiek de resultaten inzichtelijk te maken en waar nodig de samenwerking bij te sturen. Van Amstel Advies kan deze analyse verzorgen, al dan niet in samenwerking met wetenschappelijke instituten. Zo is de werking van de WERKTOP-aanpak aangetoond door onderzoek van hoogleraar Nicolette van Gestel en haar team.

Bekijk de pagina WERKTOP, of download het onderzoek.

Portfolio menu