MVO Gooise Meren van start

Met een inspirerende conferentie startte eind 2016 het publiek-private samenwerkingsverband MVO Gooise Meren. Dit initiatief komt voort uit het door de gemeenteraad aangenomen Intensiveringsprogramma. Doel is om zoveel mogelijk inwoners van Gooise Meren mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Van Amstel Advies werkte het Intensiveringsprogramma uit tot een publiek-privaat platform met heldere doelstellingen en een duidelijk programma voor de komende twee jaar.

MVO Gooise Meren biedt een flexibele werkgevers- en re-integratiedienstverlening waarin de wensen van de werkgevers en de talenten van de kandidaten centraal staan. Via beproefde instrumenten als een Prettig Gesprek, inspiratieontbijten en workshops ontstaan kansrijke matches tussen werkgevers en potentiële werknemers. Ook zet MVO Gooise Meren zich in om innovatieve initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en matching van de grond te krijgen. Van Amstel Advies begeleidt de gemeentelijke werkconsulenten, enthousiasmeert partners en coördineert het volledige project.

De enthousiaste wethouders Gerben Struik en Miriam van Meerten zoeken met MVO Gooise Meren nadrukkelijk de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bij de start ondertekenden 35 partners het convenant voor het verbeteren van het ondernemersklimaat en het vergroten van de werkgelegenheid. Binnen een half jaar waren al bijna 60 uiteenlopende organisaties verbonden aan MVO Gooise Meren. Op de agenda voor 2017 staan onder meer de evenementenweek ‘Doe mee in Gooise Meren: maak werk van je talent’, diverse Prettige Gesprekken en het evenement ‘De Baan Op’.

Bijlage