Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij ondernemen sociaal. We zetten ons in voor een vitale, krachtige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat ons drijft bij alle opdrachten en publiek-private samenwerkingen. Als overheid en bedrijfsleven elkaar weten te vinden, profiteert de maatschappij.

Die drive betekent ook dat we sommige partijen een extra steuntje in de rug geven. Bijvoorbeeld door onze expertise gratis aan te bieden of tegen speciaal kostendekkend tarief. Ook wijzen wij ons netwerk graag op bijzondere initiatieven en verbinden mensen en organisaties die elkaar kunnen versterken. Verder begeleiden we regelmatig studenten bij afstudeeronderzoeken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid een eigen sociale onderneming op te zetten in de omgeving Tiel.

Voorbeeld: The Colour Kitchen

The Colour Kitchen wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans geven. Dat gebeurt door mensen in de Colour Kitchen-restaurants werk te bieden in een omgeving waar diversiteit vanzelfsprekend is. Van Amstel Advies begeleidde The Colour Kitchen in de conceptfase en bij de start van de eerste restaurants in 2007. Yvonne van Amstel heeft ruime ervaring in diversiteitsbeleid en publiek-private samenwerkingen. Daarmee zette ze zich in als ‘makelaar’ om het concept in verschillende gemeenten te starten. Inmiddels heeft de Stichting verschillende restaurants en een party- en bedrijfscateringservice.

The colour kitchen

Voorbeeld: Uitvoeringsplan Goudse weekendschool

Sinds 2010 biedt de Goudse Weekendschool extra uitdaging aan kinderen van 10-14 jaar die van huis uit minder kansen hebben zich te ontplooien. Gastdocenten vertellen met enthousiasme over hun beroep, om zo kinderen zicht te geven op hun eigen talenten. De Goudse Weekendschool is een initiatief van wooncoöperatie Woonpartners, dat de banden in de Goudse samenleving wil versterken.

De leerlingen betalen niet voor de Goudse Weekendschool. Sponsors, fondsen en de gemeente Gouda maken de lessen mogelijk. Van Amstel Advies was in de opstartfase (2009-2010) als procesbegeleider betrokken bij de school. Zij onderzocht wat er nodig was voor een succesvolle, langdurige weekendschool, schreef een plan van aanpak en enthousiasmeerde werkgevers en sponsoren. De school vierde in 2015 het eerste lustrum, Yvonne van Amstel is vanaf de zijlijn nog altijd betrokken.

Goudse Weekendschool