Laatste Nieuws

Bestandsanalyse Oude IJsselstreek

Om de mogelijkheden voor (arbeids)participatie van inwoners met een Participatiewet-uitkering uit Oude IJsselstreek te onderzoeken heeft Van Amstel Advies in opdracht van Laborijn een bestandsanalyse uitgevoerd. Met de resultaten kunnen Laborijn en de gemeente Oude IJsselstreek nog gerichter beleid ontwikkelen voor de re-integratie van met name jongeren, statushouders en ouderen.

Aanpak Van Amstel Advies: persoonlijke gesprekken
Van Amstel Advies heeft vanuit Laborijn een projectteam samengesteld om via face to face gesprekken alle inwoners die een Participatiewet-uitkering ontvangen te spreken. In deze gesprekken is ingezoomd op de talenten, competenties en vaardigheden van de mensen.
Parallel aan de gesprekken zijn de basisgegevens geüpdatet. De gegevens zijn geregistreerd of geverifieerd in de systemen en er is een (hernieuwde) basis gelegd voor het verdere re-integratie- en bemiddelingstraject.

Resultaat
Door de efficiënte planning en resultaatgerichte aanpak is het project ruim binnen de gestelde periode afgerond. Aan de hand van de opgeleverde ‘Bestandsanalyse Oude IJsselstreek’ heeft de gemeente Oude IJsselstreek en Laborijn een gedetailleerd beeld gekregen van de participatiemogelijkheden van de inwoners met een Participatiewet-uitkering.

Van Amstel Advies begeleidt veranderingstraject Laborijn

Laborijn is in de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten verantwoordelijk voor de re-integratiedienstverlening en de uitvoering van de Participatiewet. Laborijn zet zich in om zoveel mogelijk inwoners te helpen bij het vinden van werk, zodat zij weer meedoen in de maatschappij. De aanpak van Laborijn ontwikkelt zich naar dienstverlening waarbij het stimuleren van eigen kracht en de talenten en competenties van werkzoekenden centraal staat. Deze talenten worden gematcht met de behoeften van werkgevers. Dit vraagt een andere manier van werken van de teamleden.

Van Amstel Advies ondersteunt Laborijn bij dit veranderingsproces. Het team moet groeien van een individuele, verticale werkwijze naar een horizontale werkwijze in teamverband. Van Amstel Advies coacht de re-integratieconsulenten van Laborijn en geeft de aanpak samen met hen vorm op de werkvloer. Ook begeleiden de mensen van Van Amstel Advies het groepsproces waarin het team zich moet ontwikkelen naar een samenwerkend, ResultaatVerantwoordelijk Team (RVT). Hierbij is volop aandacht voor het feit dat ingrijpende veranderingen veel vragen van de individuele teamleden en wordt toegewerkt naar een team dat constructief samenwerkt en elkaars sterke punten benut. Daarmee kan het team ook betere re-integratiedienstverlening leveren, gericht op de kansen en wensen bij werkgevers en kandidaten.