• Laatste ontwikkelingen


 • Bestandsanalyse Oude IJsselstreek

  Bestandsanalyse Oude IJsselstreek
  Om de mogelijkheden voor (arbeids)participatie van inwoners met een Participatiewet-uitkering uit Oude IJsselstreek te onderzoeken heeft Van Amstel Advies in opdracht van Laborijn een bestandsanalyse uitgevoerd. Met de resultaten kunnen Laborijn en de gemeente Oude IJsselstreek nog gerichter beleid ontwikkelen voor de re-integratie van met name jongeren, statushouders en ouderen.

  Aanpak Van Amstel Advies: persoonlijke gesprekken
  Van Amstel Advies heeft vanuit Laborijn een projectteam samengesteld om via face to face gesprekken alle inwoners die een Participatiewet-uitkering ontvangen te spreken. In deze gesprekken is ingezoomd op de talenten, competenties en vaardigheden van de mensen.
  Parallel aan de gesprekken zijn de basisgegevens geüpdatet. De gegevens zijn geregistreerd of geverifieerd in de systemen en er is een (hernieuwde) basis gelegd voor het verdere re-integratie- en bemiddelingstraject.

  Resultaat
  Door de efficiënte planning en resultaatgerichte aanpak is het project ruim binnen de gestelde periode afgerond. Aan de hand van de opgeleverde ‘Bestandsanalyse Oude IJsselstreek’ heeft de gemeente Oude IJsselstreek en Laborijn een gedetailleerd beeld gekregen van de participatiemogelijkheden van de inwoners met een Participatiewet-uitkering.


 • Van Amstel Advies begeleidt veranderingstraject Laborijn

  Laborijn is in de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Aalten verantwoordelijk voor de re-integratiedienstverlening en de uitvoering van de Participatiewet. Laborijn zet zich in om zoveel mogelijk inwoners te helpen bij het vinden van werk, zodat zij weer meedoen in de maatschappij. De aanpak van Laborijn ontwikkelt zich naar dienstverlening waarbij het stimuleren van eigen kracht en de talenten en competenties van werkzoekenden centraal staat. Deze talenten worden gematcht met de behoeften van werkgevers. Dit vraagt een andere manier van werken van de teamleden.

  Van Amstel Advies ondersteunt Laborijn bij dit veranderingsproces. Het team moet groeien van een individuele, verticale werkwijze naar een horizontale werkwijze in teamverband. Van Amstel Advies coacht de re-integratieconsulenten van Laborijn en geeft de aanpak samen met hen vorm op de werkvloer. Ook begeleiden de mensen van Van Amstel Advies het groepsproces waarin het team zich moet ontwikkelen naar een samenwerkend, ResultaatVerantwoordelijk Team (RVT). Hierbij is volop aandacht voor het feit dat ingrijpende veranderingen veel vragen van de individuele teamleden en wordt toegewerkt naar een team dat constructief samenwerkt en elkaars sterke punten benut. Daarmee kan het team ook betere re-integratiedienstverlening leveren, gericht op de kansen en wensen bij werkgevers en kandidaten.


 • Yvonne van Amstel kwartiermaker MVO Westland

  Sinds 1 januari 2016 is Yvonne van Amstel aan de slag als kwartiermaker voor MVO Westland. Deze  publiek-private samenwerking zet zich in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te laten gaan. Dat gebeurt via een nieuwe werkwijze gebaseerd op een gelijkwaardige samenwerking tussen ondernemers en dienstverleners. Ook ondersteunt MVO Westland ondernemers bij het invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als kwartiermaker ondersteunen wij bij het invoeren en borgen van de nieuwe werkwijze en bij de praktische uitvoering. Op 14 april 2016 organiseert MVO Westland samen met partners het congres 'Inclusief ondernemen'.

  Lees meer


 • Werken aan Werk Coƶperatie Maas en Waal

  In de gemeente West Maas en Waal zetten ondernemers, gemeente en uitvoeringsorganisaties zich voortvarend in om iedereen in de maatschappij mee te laten doen. Om dit nog verder te versnellen, onderzoeken negen lokale ondernemers en Van Amstel Advies de mogelijkheid een sociale firma op te richten. In deze Werk Coöperatie Maas en Waal kunnen mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt (werkzoekenden op trede 1, 2 en 3 van de Participatieladder) werkervaring opdoen bij een aangesloten ondernemer. Naar verwachting kunnen ten minste honderd mensen via de Werk Coöperatie aan de slag.

  Werk, in welke vorm dan ook, is belangrijk voor mensen om sociaal mee te kunnen doen en economisch zelfstandig te kunnen zijn. Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaak de aansluiting met de maatschappij kwijtgeraakt. Door de combinatie van leren en werken bij een lokale ondernemer, dicht bij de woonomgeving, krijgen mensen de kans zich te ontwikkelen. Zo kunnen zij de aansluiting terugvinden en doorgroeien naar een baan of participatieplaats. De Werk Coöperatie Maas en Waal biedt daarom naast ‘werk’ ook deskundige begeleiding (taal, empowerment, praktische trainingen). De organisatie in oprichting werkt hiervoor nauw samen met ketenpartners. Van Amstel Advies tekent voor de praktische uitvoering, in de huidige onderhandelingsfase en straks na de start.