Over Van Amstel Advies

Van Amstel Advies is een landelijk opererend advies- en onderzoeksbureau dat u helpt met innovatieve, praktische en duurzame oplossingen op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Wij zijn specialist in het opzetten en ondersteunen van publiek-private samenwerking, vaak de beste manier om breed gedragen oplossingen te realiseren. Dit doen we binnen de volgende werkvelden: Sociale Zaken (waaronder de Sociale Werkvoorziening, Banenafspraak en Participatiewet), Wmo, Economie en HRM.

Ons team geeft beleidsadvies, doet projectmanagement, verandermanagement, biedt praktische ondersteuning en doet onderzoek. Daarnaast kunnen wij ons netwerk met specialisten op het gebied van onderzoek, communicatie en projectmanagement inschakelen als dat gewenst is. De mensen van Van Amstel Advies spreken de taal van de ondernemer én die van publieke organisaties en brengen daardoor optimaal verbindingen tot stand.

Kees de Ruwe

“Mijn hart ligt bij het leggen van nieuwe contacten en het bouwen van bruggen. Persoonlijk contact levert zoveel meer op, weg met cv’s en sollicitatiebrieven! Een mooi voorbeeld is de meubelmaker uit Afghanistan die in een ‘Prettig Gesprek’ zijn talent kon laten zien aan een hoteleigenaar in Tiel. Zonder dit gesprek hadden zij elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet. Nu was er een persoonlijke klik waaruit een duurzame werkrelatie is ontstaan. Zo werken we bij Van Amstel Advies: we zijn er voor iedereen en de menselijke maat staat centraal.”

Jolanda Sluijters

Jolanda Sluiters

“Als teamplayer werk ik graag in publiek-private samenwerkingen. Door het delen van kennis en ervaring ontstaat een samenwerking op gelijk niveau en dus een enorm commitment. Ik probeer ervoor te zorgen dat de sfeer zo is dat alle partners naar elkaar willen luisteren, en dat we met zijn allen kunnen denken in oplossingen in plaats van beren op de weg te zien. Soms begint een proces met tegengestelde belangen, het is mooi als aan het einde alle partijen tevreden zijn over het resultaat. Daarvoor is het essentieel dat je zegt wat je doet, en doet wat je zegt. Dat is altijd ons uitgangspunt.”

Yvonne van Amstel

“Publiek-private samenwerking loont! Commerciële doelen zijn wel degelijk te verenigen met collectieve (publieke) doelen. Steeds weer merk ik dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen tussen bedrijfsleven en publieke sector. Ik ben van nature een verbinder, een netwerker en bruggenbouwer. Dat begint bij goed luisteren naar alle partijen in een (nieuwe) samenwerking en vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie kijken. Zo probeer ik een oplossing aan te reiken die iedereen versterkt. Door elkaars kennis, informatie, netwerk en kwaliteiten te gebruiken ontstaan innovatieve oplossingen. Met kwalitatief betere dienstverlening, lagere investeringen, minder bureaucratie en meer effectiviteit. Een voorbeeld wat mij nog altijd na aan het hart ligt is de Goudse Weekendschool, waar private partijen geld en kennis inzetten voor de lokale samenleving.”

Yvonne van Amstel