• Van Amstel Advies heeft in opdracht van Werkom, het nieuwe Participatiebedrijf van de gemeente Purmerend en Zaanstad,  in nauwe samenwerking en afstemming met medewerkers, directie en stakeholders een nieuwe Werkom-aanpak ontwikkeld om [...]

  Read more

  MVO Gooise Meren

  8 Aug 2016

  Met een inspirerende conferentie startte eind 2016 het publiek-private samenwerkingsverband MVO Gooise Meren. Dit initiatief komt voort uit het door de gemeenteraad aangenomen Intensiveringsprogramma. Doel is om zoveel mogelijk inwoners van [...]

  Read more

  case gemeente Gouda

  14 Apr 2016

  Bij de gemeente Gouda heeft Van Amstel Advies  verschillende projecten uitgevoerd in het sociaal domein. Hierbij ging het met name om de aanpak van jeugdwerkloosheid.Van Amstel Advies maakte een bestandsinventarisatie van jongeren met een [...]

  Read more

  Van Amstel Advies voerde voor de gemeente Amsterdam uiteenlopende werkzaamheden uit op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid.Van Amstel Advies deed onderzoek naar de reden dat een relatief groot aantal allochtone vrouwen in Amsterdam [...]

  Read more

  case Rode Kruis

  13 Apr 2016

  Onderzoek 'Van uitsluiting naar verbinding' Van Amstel Advies heeft in opdracht van het Nederlands Rode Kruis Amsterdam een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder ‘sociaal uitgesloten’ in Amsterdam. Het gaat bijvoorbeeld om mensen [...]

  Read more

  Hoe je gemeentelijk re-integratiebeleid kunt verbeteren stond centraal in de projecten Partnership I en II (2007-2008). De initiatiefnemers hiervan waren Divosa (vereniging van directeuren sociale diensten), gemeente Capelle aan den IJssel en [...]

  Read more

  case Work First

  13 Apr 2016

  In het arbeidsmarktbeleid van gemeenten staat de 'Work First'-aanpak sinds begin deze eeuw voorop. De beleidsstrategie is inmiddels zo ingeburgerd dat deze niet meer apart met deze titel benoemd wordt. Bij deze aanpak krijgen mensen die een uitkering[...]

  Read more

  In 2006 startte in Zoetermeer de Sociaal Economische Agenda (SEA), een unieke, brede publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, belangenorganisaties en de gemeente. De doelen van de samenwerking waren: het verbeteren van het [...]

  Read more

  Binnen de gemeente Zoetermeer heeft Van Amstel Advies verschillende projecten ontwikkeld en begeleid. Soms op basis van langdurige detachering, soms kortdurend met een strak omschreven opleverspecificatie. Alle projecten richtten zich op [...]

  Read more

  case MUG gemeenten

  13 Apr 2016

  Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten Millingen aan den Rijn, Ubbergen en Groesbeek samengegaan in de nieuwe gemeente Berg en Dal. Vooruitlopend op de officiële fusie werden verschillende samenwerkingsverbanden gestart in de gemeente. Van [...]

  Read more