Work First-aanpak

In het arbeidsmarktbeleid van gemeenten staat de ‘Work First’-aanpak sinds begin deze eeuw voorop. De beleidsstrategie is inmiddels zo ingeburgerd dat deze niet meer apart met deze titel benoemd wordt. Bij deze aanpak krijgen mensen die een uitkering aanvragen direct een traject en/of werk aangeboden. Het traject bestaat uit employability-voorzieningen zoals sollicitatieclubs, scholing, nazorg, training en werkervaringsplekken. Als de kandidaat het traject niet (voldoende) volgt zijn er sancties op de uitkering.

Voorbeelden van activiteiten

Tussen 2007 en 2010, toen de aanpak volop in ontwikkeling was, heeft Van Amstel Advies diverse activiteiten in dit kader gedaan:

  • Samen met het Hugo Sinzheimer Instituut (Universiteit van de gemeente Amsterdam) is onderzoek gedaan naar de Work First-aanpak in Nederland. Om de verschillende vormen met elkaar te kunnen vergelijken is de digitale benchmark Work First ontwikkeld. Wat werkt en hoe werkt het? Het rapport Work First Werkt beschrijft de resultaten van deze benchmark.
  • Voor de Work First-aanpak zijn verschillende instrumenten te bedenken. In de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal (WERV-verband) gaf Van Amstel Advies een workshop waarin scenario’s en instrumenten werden verkend en uitgewerkt.
  • In opdracht van VSB Fonds en Instituut Gak heeft Van Amstel Advies samen met CNV Jongeren onderzocht hoe jongeren Work First beleven. De deelnemende gemeenten aan het onderzoek waren Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Borne, Coevorden, Hoogeveen en Wageningen. Het onderzoek geeft onder meer antwoord op de vraag hoe jongeren de verplichte deelname aan Work First beoordelen. Zij delen informatie over succes- en faalfactoren en de effectiviteit van de aanpak. Bijzonder aan het onderzoek is dat dit grotendeels is uitgevoerd door een tiental jongeren. Zij zijn door CNV-jongeren en Van Amstel Advies opgeleid tot peeronderzoeker en hebben onder begeleiding de vragenlijst ontworpen, interviews afgenomen en de analyses uitgevoerd.