Uitvoeringsplan Patijnenburg

Stichting Patijnenburg ontwikkelt werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking en werkzoekenden. Van oudsher lag daarbij de focus op de sociale werkvoorziening. Met de komst van de Participatiewet is wet- en regelgeving én dagelijkse praktijk rondom re-integratie sterk veranderd. Dit vraagt van Patijnenburg, en dochterorganisatie Werkstroom, een nieuwe koers. Van Amstel Advies begeleidde de stichting bij het vaststellen hiervan en schreef mee aan een uitvoeringsplan en een ondernemingsplan.

Uitgangspunt van de nieuwe koers is publiek-private samenwerking tussen gemeente, Patijnenburg en Werkstroom en ondernemers. Deze is vormgegeven in de beweging MVO Westland. De publiek-private samenwerking is gericht op het creëren van kansen op de werkvloer bij ondernemers, voor verschillende groepen mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. MVO Westland geeft zo onder meer vorm aan de uitdagingen die de Participatiewet met zich meebrengt. Patijnenburg wil binnen deze samenwerking een mens-ontwikkelbedrijf zijn met aandacht voor de kandidaat en de ondernemer, en zo groeien tot het meest ondernemende brede participatiebedrijf van Nederland.

Voor het uitvoeringsplan ‘Focus op Werk’ bracht Van Amstel Advies de bestaande situatie en de gevolgen van de nieuwe wetgeving in kaart. De organisatie heeft aan de hand daarvan ambitieuze meetbare doelstellingen geformuleerd. Het uitvoeringsplan geeft richting aan de manier waarop die gerealiseerd kunnen worden, met onder meer een beschrijving van de praktische uitgangspunten voor de dienstverlening en van re-integratieinstrumenten.

Na deze opdracht is Van Amstel Advies aangesteld als kwartiermaker voor MVO Westland en het programma Focus op Werk.

Bijlage