Case Rode Kruis

Onderzoek ‘Van uitsluiting naar verbinding’

Van Amstel Advies heeft in opdracht van het Nederlands Rode Kruis Amsterdam een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder ‘sociaal uitgesloten’ in Amsterdam. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die eenzaam zijn of beperkte financiële draagkracht hebben en daarom geen aansluiting kunnen vinden. Aanleiding voor het onderzoek was het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in 2010.
Het onderzoek bracht in beeld of vraag een aanbod op het gebied van armoede- en eenzaamheidsbestrijding op elkaar aansluiten. Hiervoor zijn diepte-interviews gehouden met mensen van vijftien organisaties die hulp bieden. Daarnaast is (ex-)cliënten gevraagd naar hun ervaringen.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat de hulpverlening beter op de kaart gezet moest worden, omdat cliënten en andere organisaties onvoldoende van de mogelijkheden op de hoogte waren. Het rapport gaf hiervoor concrete aanbevelingen. Het rapport is gepresenteerd op 11 februari 2010 tijdens de conferentie ‘Van uitsluiting naar verbinding’ in aanwezigheid van onder meer professor Arnold Heertje, emeritus hoogleraar economie.

Drs. Arnold Heertje

Bijlage