Project Partnership

Hoe je gemeentelijk re-integratiebeleid kunt verbeteren stond centraal in de projecten Partnership I en II (2007-2008). De initiatiefnemers hiervan waren Divosa (vereniging van directeuren sociale diensten), gemeente Capelle aan den IJssel en Boaborea. In deze experimentele setting dachten gemeenten en hun re-integratiepartners na over oplossingen. In Partnership I zijn verbeterpunten in de aanbesteding en uitvoering in kaart gebracht. In Partnership II zijn vijf pilots met deze aanbevelingen uitgevoerd. Dat vond plaats in Capelle aan den IJssel, Deventer, Weert, Zaanstad en bij de regionale sociale dienst Kromme Rijn/Heuvelrug. De vijf experimenten waren allemaal publiek-private samenwerkingen tussen re-integratiebedrijven, gemeenten en andere lokale partners.

Project leerateliers

Uit de projecten kwam naar voren dat gemeenten en re-integratiepartijen vaak langs elkaar heen praten en verschillende begrippenkaders hebben. Hiervoor zijn praktische middelen ontwikkeld, zoals een website en een begrippenbijsluiter. Daarnaast is ruimte gecreëerd voor dialoog, buiten de waan van de dag om. Zo waren er leerateliers waarin gezamenlijk ambities en vraagstukken op de regionale arbeidsmarkt geïdentificeerd en besproken werden. Deze leerateliers waren ‘regelvrije ruimtes’, waarin de partners vertrouwen in elkaar konden opbouwen. Yvonne van Amstel was als projectleider bij deze leerateliers betrokken.