Kwartiermaker MVO Westland

MVO Westland is een publiek-private samenwerking in het Westland op het gebied van arbeidsmarktbeleid, specifiek de werkgevers- en re-integratiedienstverlening. Het initiatief zet zich in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te laten gaan. Ook ondersteunt MVO Westland ondernemers bij het invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Uitvoeringsplan ‘Focus op Werk’
Initiatiefnemers gemeente Westland en uitvoeringsorganisatie Werkstroom (dochter van Patijnenburg) zetten met MVO Westland een nieuwe werkwijze in op het gebied van werkgeversdienstverlening en re-integratie. Uitgangspunt is een gelijkwaardige samenwerking tussen ondernemers en dienstverleners. De ambitie is om tot 2018 500 banen te creëren voor mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan (Wajong, Participatiewet en Banenafspraak). 2016 is een overgangsjaar om de nieuwe werkwijze te implementeren.

Van Amstel Advies kwartiermaker
Van Amstel Advies is namens Werkstroom/Patijnenburg kwartiermaker bij MVO Westland. Dat betekent concreet:

  • verandermanagement om alle betrokken partijen op enthousiasmerende manier mee te nemen in de nieuwe werkwijze;
  • met alle publiek-private partijen de doelstellingen aanscherpen en de werkwijze definiëren voor de komende jaren;
  • ontwikkelen en inzetten van innovatieve effectieve re-integratieinstrumenten;
  • inregelen en begeleiden van uitvoeringsorganisatie, inclusief het coachen van medewerkers op ingesleten en gewenste handelingspatronen;
  • borgen van de nieuwe werkwijze bij alle stakeholders;
  • projectmanagement en organisatie van praktische zaken zoals conferenties , communicatie en overleggen.