Dienstverlening MUG-gemeenten

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten Millingen aan den Rijn, Ubbergen en Groesbeek samengegaan in de nieuwe gemeente Berg en Dal. Vooruitlopend op de officiële fusie werden verschillende samenwerkingsverbanden gestart in de gemeente. Van Amstel Advies ondersteunde een aantal processen in dat kader.

Gemeenschappelijk dienstverleningsconcept arbeidsmarkt
De MUG-gemeenten zetten in 2008 een traject in om de dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers te verbeteren. Een nieuwe werkwijze moest zorgen voor resultaatgericht maatwerk en een geïntegreerde klantbenadering. Centraal stond de matching van de personeelsvraag van de werkgever met de werkzoekenden. In dit proces ‘Van scharnierpunt naar scharnierfunctie’ inventariseerde Van Amstel Advies de bestaande werkprocessen. Op basis hiervan is een uitvoeringsplan ontwikkeld. In de implementatiefase zorgde Van Amstel Advies voor:

  • het uitvoeren van een praktijkgerichte training arbeidsmarktbenadering;
  • het uitvoeren van een werkgeversenquête;
  • het herijken van het bestaande foldermateriaal;
  • het vormgeven en organiseren van een Conferentie ‘Scharnierfunctie’ op 28 januari 2009.

Nieuw Werk
De door Van Amstel Advies ontwikkelde WERKTOP-aanpak is begin 2013 in de MUG-gemeenten geïntroduceerd onder de naam Nieuw Werk. Uitgangspunt van de duurzame, innovatieve arbeidsmarktaanpak is dat de vraag van de ondernemer en de talenten van de kandidaten centraal staan. Relatiemanagers van de gemeente (voorheen klantmanagers) gaan in gesprek met ondernemers om te horen waar zij behoefte aan hebben. Op die manier blijkt ook dat veel organisaties weliswaar geen officiële vacatures hebben, maar wel degelijk werk dat gedaan moet worden. Door kandidaten te screenen op talenten en motivatie, en hen in gesprek te laten gaan met de ondernemers, ontstaan duurzame matches. Zo zijn ruim 75 mensen aan de slag gegaan.

Prettig Gesprek Nieuw Werk.

Van Amstel Advies implementeerde de aanpak en enthousiasmeerde ondernemers. Daarnaast begeleidden we de medewerkers van de gemeente in deze omslag van aanbodgestuurde dienstverlening naar vraaggestuurd werken. Ook stroomlijnden we de interne en externe processen en onderlinge samenwerking. Daardoor is de afdeling Sociale Zaken van de nieuwe fusiegemeente toekomstbestendig. Door de komst van de nieuwe regionale Werkbedrijven draagt de aanpak in Berg en Dal niet langer de naam Nieuw Werk. Essentiële elementen uit de werkwijze zijn wel overgenomen in de nieuwe aanpak van de arbeidsmarktregio.

Bijlagen