Lokaal Sociaal Akkoord gemeente West Maas en Waal

In West Maas en Waal stelden de gemeente en het bedrijfsleven samen een Lokaal Sociaal Akkoord op.
Dit moet zorgen voor:

  • verbetering van het ondernemersklimaat; 

  • vergroten van de werkgelegenheid in de gemeente; 

  • verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente.

Diverse nieuwe uitdagingen zorgden voor het besluit om de handen ineen te slaan. Naast de economische situatie waren dat bijvoorbeeld ontwikkelingen als decentralisatie van zorg- en jeugdbeleid en nieuwe wetgeving zoals de Participatiewet.

Diner pensant ter voorbereiding op het Lokaal Sociaal Akkoord

Ondertekenaars Lokaal Sociaal Akkoord

Praktisch instrument

Het Lokaal Sociaal Akkoord is een praktisch instrument om de bestaande publiek-private samenwerking te verbeteren én verduurzamen. De basis is gelegen in de in 2013 en 2014 bereikte resultaten in de WERKTOP West Maas en Waal. Elementen uit deze aanpak vormen dan ook de kern van het Uitvoeringsprogramma (2014 – 2018). Van Amstel Advies stelde in overleg met alle partijen het Lokaal Sociaal Akkoord op en begeleidde het proces tot ondertekening.