Laborijn

Bestandsanalyse Oude IJsselstreek

Om de mogelijkheden voor (arbeids)participatie van inwoners met een Participatiewet-uitkering uit Oude IJsselstreek te onderzoeken heeft Van Amstel Advies in opdracht van Laborijn een bestandsanalyse uitgevoerd. Met de resultaten kunnen Laborijn en de gemeente Oude IJsselstreek nog gerichter beleid ontwikkelen voor de re-integratie van met name jongeren, statushouders en ouderen.

Aanpak Van Amstel Advies: persoonlijke gesprekken
Van Amstel Advies heeft vanuit Laborijn een projectteam samengesteld om via face to face gesprekken alle inwoners die een Participatiewet-uitkering ontvangen te spreken. In deze gesprekken is ingezoomd op de talenten, competenties en vaardigheden van de mensen.
Parallel aan de gesprekken zijn de basisgegevens geüpdatet. De gegevens zijn geregistreerd of geverifieerd in de systemen en er is een (hernieuwde) basis gelegd voor het verdere re-integratie- en bemiddelingstraject.

Resultaat
Door de efficiënte planning en resultaatgerichte aanpak is het project ruim binnen de gestelde periode afgerond. Aan de hand van de opgeleverde ‘Bestandsanalyse Oude IJsselstreek’ heeft de gemeente Oude IJsselstreek en Laborijn een gedetailleerd beeld gekregen van de participatiemogelijkheden van de inwoners met een Participatiewet-uitkering.