Gemeente Zoetermeer

Binnen de gemeente Zoetermeer heeft Van Amstel Advies verschillende projecten ontwikkeld en begeleid. Soms op basis van langdurige detachering, soms kortdurend met een strak omschreven opleverspecificatie. Alle projecten richtten zich op publiek-private samenwerking in het sociaal domein.

Programmamanager Sociaal Economische Agenda (SEA)
Van 2008 tot en met eind 2012 was Yvonne van Amstel projectleider van de Sociaal Economische Agenda. De doelen van deze unieke, brede publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, belangenorganisaties en de gemeente:

  • het ondernemersklimaat verbeteren;
  • de werkgelegenheid vergroten;
  • de arbeidsparticipatie bevorderen;
  • de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren.

Yvonne van Amstel introduceerde in de SEA onder meer de WERKTOP-aanpak.

Lees meer over de SEA

Voorbereiden drie decentralisaties
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt was ondergebracht in de Wet Werken naar Vermogen, inmiddels de Participatiewet. Door deze uitbreiding van taken moet meer gedaan worden met minder middelen. De gemeente Zoetermeer sorteerde hierop voor door met de gemeente Pijnacker-Nootdorp te onderzoeken of er door samenwerking productiviteitsverbetering kon worden gerealiseerd. Van Amstel Advies was projectleider voor de decentralisatie in Zoetermeer. 


Projectleider Diversiteit en gelijke behandeling in bedrijf
In 2009 startte de gemeente Zoetermeer een offensief om werkgevers bewust te maken van de meerwaarde van diversiteit, en zo aanwezige arbeidsreserves te benutten. Het project richtte zich op allochtonen, 45-plussers, vrouwen en mensen met een lichamelijke beperking. Het project heeft in Zoetermeer geleid tot honderden plaatsingen van mensen uit de doelgroep. Het symposium ‘Onbenut Talent’ over dit onderwerp werd onder meer bijgewoond door toenmalig minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken.

Ondersteuning Sociale Dienst

Van Amstel Advies bood tijdelijke ondersteuning aan het management van de Sociale Dienst van de gemeente Zoetermeer. De Sociale Dienst ontwikkelde zich op het gebied van doelmatigheid, bedrijfsvoering en innovatie van de dienstverlening. Dit heeft geleid tot verkiezing van ‘Beste Sociale Dienst van Nederland 2010’. Deze verkiezing was een initiatief van Interwerk BV in samenwerking met Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten. Doel van de verkiezing was om Sociale Diensten te stimuleren om te blijven investeren in kwaliteitsverbetering.

Projectleider Actieplan Jeugdwerkloosheid
In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft Van Amstel Advies actief vorm en inhoud gegeven aan het ‘Actieplan Jeugdwerkloosheid regio Haaglanden’. In het implementatietraject verzorgde Van Amstel Advies het projectmanagement voor de gemeente Zoetermeer. Eén van de onderdelen was het opleidingswinkelcentrum Buytenwegh. In samenwerking met de SEA en de winkeliers is een concept ontwikkeld waarin winkeliers jongeren begeleiden en coachen. Zo kunnen zij zich voorbereiden op hun loopbaan, in de detailhandel of als zelfstandig ondernemer. De jongeren krijgen in kleine groepen een intensief opleidings- en ervaringstraject gericht op de detailhandel. Voor de deelnemende winkeliers is het project tot op de dag van vandaag een prima kweekvijver voor (nieuw) personeel.

 

Hannie van Leeuwen en Piet Hein Donner tijdens het symposium ‘Onbenut talent.’