• Gemeente Gouda

 • Bij de gemeente Gouda heeft Van Amstel Advies  verschillende projecten uitgevoerd in het sociaal domein. Hierbij ging het met name om de aanpak van jeugdwerkloosheid.

 • Onderzoek bijstandsgerechtigde jongeren


  Van Amstel Advies maakte een bestandsinventarisatie van jongeren met een WWB-uitkering. Het onderzoek gaf antwoord op vragen als:

  • Hoe lang ontvangen de jongeren gemiddeld een uitkering
  • Welke re-integratietrajecten hebben deze jongeren gevolgd en wat is hun oordeel hierover?
  • Sluiten de trajecten aan bij de behoeften en wensen van jongeren
  • Hoe is de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt?
 • Vervolg: aanpak jeugdwerkloosheid

  Daarna ontwikkelde Van Amstel Advies een sluitende aanpak jeugdwerkloosheid voor de gemeente Gouda. Meer dan veertig werkgevers en organisaties als gemeenten, onderwijsinstellingen en  toeleiders sloten in 2008 een convenant om de jeugdwerkloosheid op te lossen. Om dit doel te bereiken zijn verschillende activiteiten ontwikkeld. Zo is er een werkgeversplatform en een onderwijsplatform opgericht om onderlinge ervaringen uit te wisselen. Voor iedere convenantpartij is een actieplan opgesteld. De aanpak leidde tot meer dan 350 banen voor jongeren binnen anderhalf jaar.

 • Conferentie arbeidsmarktbeleid

  De aanpak jeugdwerkloosheid kreeg een vervolg met de conferentie 'Iedereen doet mee'. Daar spraken dertien gemeenten af om arbeidsmarktbeleid regionaal op te pakken, om zo effectiever te zijn. De procesbegeleiding en uitvoering van het congres was in handen van Van Amstel Advies.