Gemeente Amsterdam

Van Amstel Advies voerde voor de gemeente Amsterdam uiteenlopende werkzaamheden uit op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid.

Onderzoek ‘Alllochtone vrouwen en re-integratie’

Van Amstel Advies deed onderzoek naar de reden dat een relatief groot aantal allochtone vrouwen in Amsterdam werkzoekend is. Bij deze groep bleken ingezette re-integratieactiviteiten niet het verwachte en gewenste resultaat op te leveren. In Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Nieuwwest is allochtone vrouwen, zonder baan en met een reguliere betaalde baan, gevraagd naar hun ervaring, wensen en behoeften.

Methodiekbeschrijving ‘Van vergrijzing naar verkleuring’

Met ‘Van vergrijzing naar verkleuring’ wilde de gemeente Amsterdam diversiteitsbeleid en -management op de kaart zetten binnen profit-organisaties. Daarvoor werd een convenant gesloten met werkgevers als Delta Lloyd, KWS, Group4Securicor, Hema et cetera. Van Amstel Advies maakte met het team een beschrijving van de methodiek achter het convenant, de doelen en de eerste resultaten.


Toolkit Diversiteit

Naast bovengenoemd convenant ‘Van vergrijzing naar verkleuring’ werkt de gemeente Amsterdam op meer manieren aan het bevorderen van diversiteit. Samen met Sigra ontwikkelde Van Amstel Advies een Toolkit Diversiteit. Deze handleiding inspireert organisaties om met diversiteit (verder) aan de slag te gaan. Het beschrijft kritische succesfactoren, bevat tips om weerstand te doorbreken en licht best practices uit van ‘Van vergrijzing naar verkleuring’ en het convenant ‘Hechten en Sluiten II’ voor de non-profitsector.

Bijlage