• Met een publiek-private samenwerking kunt u effectiever opereren door taken en verantwoordelijkheden te delen. Het samen optrekken van publieke en private partijen leidt tot grotere resultaten en meer draagvlak, en is onmisbaar in de huidige netwerksamenleving

  Van Amstel Advies is met haar no-nonsense aanpak dé partij die u kan helpen bij een publiek - private samenwerking.  We brengen scherp in beeld hoe de partijen samen toegevoegde waarde bieden, door te focussen op overeenkomsten in plaats van verschillen.

 • Case studies

 • Verandermanager Werkom

  Van Amstel Advies heeft in opdracht van Werkom, het nieuwe Participatiebedrijf van de gemeente Purmerend en Zaanstad, in nauwe samenwerking en afstemming met medewerkers, directie en stakeholders een nieuwe Werkom-aanpak ontwikkeld om kandidaten naar betaald (parttime) werk te begeleiden.

  LEES MEER

 • WERKTOP Aanpak

  De WERKTOP-aanpak is een innovatieve arbeidsmarktaanpak waarbij gemeenten, uitvoeringsinstanties, ondernemers en werkzoekenden aan de zijlijn van de arbeidsmarkt gelijkwaardig met elkaar samenwerken. De werkwijze is ontworpen door Yvonne van Amstel en in 2012 gestart in Zoetermeer.

  LEES MEER

 • Laborijn

  Om de mogelijkheden voor (arbeids)participatie van inwoners met een Participatiewet-uitkering uit Oude IJsselstreek te onderzoeken heeft Van Amstel Advies in opdracht van Laborijn een bestandsanalyse uitgevoerd. Met de resultaten kunnen Laborijn en de gemeente Oude IJsselstreek nog gerichter beleid ontwikkelen voor de re-integratie van met name jongeren, statushouders en ouderen.

  LEES MEER

 • Uitvoeringsplan Patijnenburg

  Stichting Patijnenburg ontwikkelt werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking en werkzoekenden. Van oudsher lag daarbij de focus op de sociale werkvoorziening. Met de komst van de Participatiewet is wet- en regelgeving én dagelijkse praktijk rondom re-integratie sterk veranderd. Dit vraagt van Patijnenburg, en dochterorganisatie Werkstroom, een nieuwe koers.

  LEES MEER