Advies, Projectondersteuning en Ondersteuning op ieder niveau

Optimaal profiteren van de Publiek-Private Samenwerking

Innovatieve, Praktische en Duurzame oplossingen ophet snijvlak van Overheid en Bedrijfsleven

Met een publiek-private samenwerking kunt u effectiever opereren

Met een publiek-private samenwerking kunt u effectiever opereren door taken en verantwoordelijkheden te delen. Het samen optrekken van publieke en private partijen leidt tot grotere resultaten en meer draagvlak, en is onmisbaar in de huidige netwerksamenleving

Van Amstel Advies is met haar no-nonsense aanpak dé partij die u kan helpen bij een publiek – private samenwerking. We brengen scherp in beeld hoe de partijen samen toegevoegde waarde bieden, door te focussen op overeenkomsten in plaats van verschillen.

Advies

Stakeholders verbinden en voorwaarden scheppen

Ondersteuning

Projectmanagement en praktische organisatie van aanpak, conferentie en communicatie

Verander-management

Op een inspirerende manier meenemen van alle belanghebbenden in de aanpak

Onderzoek

Resultaten inzichtelijk maken met (wetenschappelijk) onderzoek

Case studies

Verandermanager Werkom

Van Amstel Advies heeft in opdracht van Werkom, het nieuwe Participatiebedrijf van de gemeente Purmerend en Zaanstad, in nauwe samenwerking en afstemming met medewerkers, directie en stakeholders een nieuwe Werkom-aanpak ontwikkeld om kandidaten naar betaald (parttime) werk te begeleiden.

WERKTOP aanpak

De WERKTOP-aanpak is een innovatieve arbeidsmarktaanpak waarbij gemeenten, uitvoeringsinstanties, ondernemers en werkzoekenden aan de zijlijn van de arbeidsmarkt gelijkwaardig met elkaar samenwerken. De werkwijze is ontworpen door Yvonne van Amstel en in 2012 gestart in Zoetermeer.

Laborijn

Om de mogelijkheden voor (arbeids)participatie van inwoners met een Participatiewet-uitkering uit Oude IJsselstreek te onderzoeken heeft Van Amstel Advies in opdracht van Laborijn een bestandsanalyse uitgevoerd. Met de resultaten kunnen Laborijn en de gemeente Oude IJsselstreek nog gerichter beleid ontwikkelen voor de re-integratie van met name jongeren, statushouders en ouderen.