• Met een publiek-private samenwerking kunt u effectiever opereren door taken en verantwoordelijkheden te delen. Het samen optrekken van publieke en private partijen leidt tot grotere resultaten en meer draagvlak, en is onmisbaar in de huidige netwerksamenleving

   

  Van Amstel Advies is met haar no-nonsense aanpak dé partij die u kan helpen bij een publiek - private samenwerking. We brengen scherp in beeld hoe de partijen samen toegevoegde waarde bieden, door te focussen op overeenkomsten in plaats van verschillen.

 • ADVIES

  Stakeholders verbinden en voorwaarden scheppen

  Maatwerk voor uw situatie

  ONDERSTEUNING

  Projectmanagement en praktische organisatie van aanpak, conferentie en communicatie

  Wij spreken de taal van de ondernemer én ambtenaren en uitvoeringsorganisatie

  VERANDERMANAGEMENT

  Op een inspirerende manier meenemen van alle belanghebbenden in de aanpak

  Sociaal ondernemen

  ONDERZOEK

  Resultaten inzichtelijk maken met (wetenschappelijk) onderzoek

  WERKTOP-aanpak bewezen effectief